Over SSTK » Beleid

Beleid


Missie

Een maatschappelijke bijdrage leveren door mensen, met sport als bindmiddel, te inspireren en te stimuleren een bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker.

Visie

De stichting faciliteert, stimuleert en zet bedrijven en particulieren aan om in beweging te komen en de strijd met de ziekte kanker aan te gaan.

De stichting wil ieder jaar een groeiende maatschappelijke bijdrage ten gelden maken ten behoeve van de stichting Alpe
d´HuZes en de Scholarship Scoren tegen Kanker. Deze gelden komen middels sponsoring van individuele renners en teams bij de stichting terecht. Hierbij conformeert de stichting zich volledig aan de missie, visie en principes van de stichting Alpe d’HuZes.

De stichting organiseert ieder jaar een eendaags sportevenement waarin bedrijven en particulieren uit de Noordoostpolder en omstreken zich verenigen en in beweging komen ten behoeve van de strijd tegen kanker. Gezamenlijk leveren zij ook een grote bijdrage aan de naamsbekendheid van de stichting Scoren tegen Kanker.

Samen de strijd aan gaan tegen Kanker evenals de naamsbekendheid van de stichting Scoren tegen Kanker vergroten gelden als belangrijke speerpunten.

Identiteitsdoelen

 • De SSTK voert een anti-strijkstokbeleid en maakt dus geen kosten. Te allen tijde krijgt de SSTK alle diensten, goederen en gelden gesponsord.
 • Minimaal 100% van de inkomsten komt binnen een kalenderjaar na binnenkomst ten goede aan de strijd tegen kanker.
 • Vanaf 2012 neemt de SSTK ieder jaar met minimaal één team, onder de naam 'Stichting Scoren tegen Kanker', deel aan Alpe d´HuZes.
 • De SSTK laat ieder jaar de maatschappelijke betrokkenheid binnen de Noordoostpolder groeien.
 • Door individuele initiatieven te bundelen laat de SSTK zijn activiteiten ieder jaar in aantallen stijgen.

Normen en Waarden

De SSTK is een open stichting. Iedereen mag meedoen, de nadruk ligt op samen(horigheid) en alle bestuursleden, vrijwilligers, sponsors en andere betrokkenen zijn op een informele manier benaderbaar. In alle contacten en tijdens alle evenementen worden de normaal geachte fatsoensnormen gehanteerd. Respect en Gelijkwaardigheid zijn kernwoorden in onze onderlinge omgang en communicatie. Doordat de SSTK te allen tijde een anti-strijkstokbeleid hanteert gaat dus 100% van de inkomsten rechtstreeks naar het goede doel, de strijd tegen kanker. Om deze strijd aan te gaan is moed en lef nodig. Waarbij voor iedereen binnen de SSTK opgeven geen optie is.

Anti-strijkstokbeleid

De Stichting Scoren tegen Kanker hanteert een anti-strijkstokbeleid. Er worden dus geen kosten gemaakt. Uw geld blijft niet aan de strijkstok hangen maar wordt voor de volle 100% besteed aan het goede doel, de strijd tegen kanker.

 • Total Type
 • Madez Logo DEF
 • teqz200w
 • Logo yourcontact
 • Logo custom
 • Goossens vormgeving
 • image002
 • logo Smit