Over SSTK » Geschiedenis

Geschiedenis

 

De stichting Scoren tegen Kanker is opgericht op 18 april 2011 

2008 - 2011 Ontstaan en de oprichting

In 2008 zijn Bob, Tjalling en Vera via hun werkgever in aanraking gekomen met de stichting Alpe d'HuZes. Een stichting die zich ervoor in zet dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien. Voor deze stichting hebben zij met hun collega's een eigen evenement georganiseerd. Dit evenement was een succes doordat niet alleen een geweldige dag werd georganiseerd. Er werd maar liefst €132.000,- euro opgehaald voor de stichting Alpe d'Huzes. De ervaring om daadwerkelijk een bijdrage te leveren werkte aanstekelijk. In 2009 nam Tjalling dan ook deel aan Alpe d'HuZes. Een emotionele en onvergetelijke belevenis.

Dat het leven niet altijd eerlijk is bleek 3 maanden na Alpe d'HuZes 2009. De coach van het team waar Tjalling in mee reed werd in het hart van zijn gezin getroffen door de ziekte kanker. Als team Groot Verzet heeft het gezin een klein jaar later deelgenomen aan Alpe d'HuZes 2010. Deze deelname was voor Bob, Tjalling en Vera de reden om samen met vele collega's, vrienden, familieleden en kennissen een sponsorbijdrage te leveren aan team Groot Verzet. In 2010 werd daarom een succesvol bedrijvenvoetbaltoernooi in de Noordoostpolder georganiseerd, bij Sportclub Emmeloord. Een fantastische dag waarbij €10.000,- euro voor Team Groot Verzet, en dus de stichting Alpe d'HuZes werd opgehaald.

De vele enthousiaste reacties op dit bedrijvenvoetbaltoernooi, de wil om iets voor onze medemens te betekenen en vooral een bijdrage willen leveren om van kanker niet langer een dodelijke maar chronische ziekte te maken hebben er voor gezorgd dat nog in 2010 werd besloten dat er een 2e bedrijvenvoetbaltoernooi Scoren tegen Kanker moest komen.

De keuze voor een 2e bedrijvenvoetbaltoernooi is stap 1. Stap 2 is er voor te zorgen dat er een structurele, terugkerende en groeiende bijdrage wordt geleverd in de strijd tegen kanker. En daar was meer voor nodig. Op 18 april 2011 is daarom de stichting Scoren tegen Kanker opgericht. Via de contacten van Bob en Tjalling bij Sportclub Emmeloord zijn Jaap en Maarten toegetreden tot het bestuur. Elk met hun eigen beweegredenen en vanuit hun eigen kracht.

2011 - heden Voortgang als stichting

2011 is het jaar geweest waarin meer dan 100 vrijwilligers en meer dan 100 bedrijven het 2e bedrijvenvoetbaltoernooi hebben georganiseerd. 2011 was ook het jaar waarin Bob, Jaap, Maarten en Tjalling hebben deelgenomen aan Alpe d'HuZes. En 2011 was het jaar waarin nieuwe activiteiten, zoals de benefietavond op 24 september, zijn georganiseerd. Het was een fantastisch eerste jaar voor de stichting Scoren tegen Kanker waarbij in totaal ruim €19.000,- euro werd opgehaald.

Inmiddels staan we aan het eind van 2013 en hebben we als stichting ook in 2012 en 2013 mee mogen doen aan Alpe d'HuZes met twee teams met geweldige resultaten. Het blijft een bijzonder en mooi evenement met veel emotie en saamhorigheid. Ook voor 2014 doen wij wederom vol sportieve moed mee met twee enthousiaste teams. In 2012 en 2013 vonden ook respectievelijk ons 3e en 4e bedrijvenvoetbaltoernooi plaats. Beide activiteiten behoren tot onze vaste evenementen in de strijd tegen kanker.

In 2013 hebben wij besloten een 3e bestedingsdoel toe te voegen aan onze pijlers. Lifestyle! Onze 3e bestedingsdoel gaat uit van gezond leven, stressreductie en zo mogelijk bewegen/sporten. Dit alles met preventie van kanker en/of zo goed, gezond en fijn als mogelijk, leven met kanker.

Geschiedenis schrijven we samen

Zoals u heeft kunnen lezen is de oorsprong van de stichting terug te vinden in de persoonlijke drijfveren en ervaringen van de huidige bestuursleden. Veel belangrijker is dat de afgelopen jaren honderden mensen een bijdrage hebben geleverd. Klein of groot, dat maakt niet uit. Waar het om gaat is dat iedere bijdrage telt! Zonder deze bijdragen, geen stichting. De stichting Scoren tegen Kanker is ontzettend trots op zijn geschiedenis. En die geschiedenis is bovenal de honderden vrijwilligers en bedrijven die ieder hun bijdrage hebben geleverd!

Samen schrijven we een prachtige toekomst met kanker als chronische ziekte.

  • Total Type
  • teqz200w
  • Madez Logo DEF
  • Goossens vormgeving
  • image002
  • Logo custom
  • Logo yourcontact
  • logo Smit