Over SSTK » Scholarship

Scholarship


De stichting Scoren tegen Kanker stelt ieder jaar een Scholarship beschikbaar.
Deze Scholarship is bestemd voor:

 • Onderzoekers afkomstig uit, of die affiniteit hebben met de gemeente Noordoostpolder die onderzoek doen naar (een variant van) de ziekte kanker en waarbij de kwaliteit van leven met de ziekte kanker onderdeel uitmaakt van het onderzoek. De Scholarship voorziet in een bijdrage aan dit onderzoek.

Scoren tegen Kanker Scholarship
De subsidie wordt verstrekt door de stichting Scoren tegen Kanker. Deze stichting richt zich onder andere op het ondersteunen van medische talenten in hun onderzoek naar (een variant van) de ziekte kanker. De uitkomst van het onderzoek dient de kwaliteit van leven met de ziekte kanker positief te bevorderen.

Het programma bestaat uit:

 • Een eenmalige financiële bijdrage bestemd voor de uitvoering van het onderzoek.

Voorwaarden

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent geneeskunde student (of student van een andere paramedische opleiding), promovendus of arts-onderzoeker.
 • Uw onderzoek is gericht op de ziekte kanker.
 • De uitkomst van het onderzoek dient de kwaliteit van leven met de ziekte kanker positief te bevorderen.
 • Onderzoekers afkomstig uit, danwel die affiniteit hebben met de gemeente Noordoostpolder genieten de voorkeur.
 • De Scholarship wordt gebruikt voor de vergoeding van materiaalkosten, niet voor arbeids- of reiskosten.
 • De aanvrager schrijft een korte samenvatting bij aanvang van het onderzoek voor op de website van de stichting Scoren tegen Kanker en na afronding van het onderzoek een beknopte samenvatting van de resultaten.
 • De Scholarship dient binnen één jaar na uitkering besteedt te worden. Mocht het onderzoek door omstandigheden niet afgerond kunnen worden voor de einddatum dan kan deze termijn verlengd worden tot uiterlijk één jaar na de oorspronkelijke einddatum. Hiertoe dient u voor de einddatum schriftelijk een daartoe strekkend verzoek bij de SSTK in te dienen.

Aanpak

U vraagt de Scholarship aan bij de stichting Scoren tegen Kanker.

Uw aanvraag kunt u sturen naar:

Beoordelingscommissie stichting Scoren tegen Kanker
T.a.v. M. Lanters
E-mail scorentegenkanker@gmail.com

Uw aanvraag dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

Inschrijfformulier
• CV

NB! In uw aanvraag dient medisch jargon zo veel mogelijk te worden vermeden. Indien onvermijdbaar, moet de terminologie duidelijk uitgelegd worden.

 • Logo custom
 • Logo yourcontact
 • image002
 • logo Smit
 • teqz200w
 • Madez Logo DEF
 • Total Type
 • Goossens vormgeving